top of page

Engelandvaardersmonument, Katwijk

Opdrachtgever: Stichting Monument Engelandvaarders Zeehostunneltje Katwijk

Katwijk aan Zee heeft in de Tweede Wereldoorlog een bijzondere rol vervuld als vertrekpunt voor Engelandvaarders. Vanaf het strand namen een aantal jonge mannen het risico om, meestal per kano, over zee Engeland te bereiken. Velen haalden de overkant niet door verdrinking of werden door de Duitsers uit het water opgepikt met alle gevolgen van dien. Kunstenaar Jurriaan van Hall werkt momenteel aan de realisatie van een herinneringsmonument dat tezamen met een interactief Informatiepaneel zomer 2017 in Katwijk wordt onthuld. Renée Korbee van Art Connectors heeft in samenwerking met Van Rijn Advies uit Katwijk het crowdfundingstraject voor de financiering opgezet en uitgevoerd. Zij is ook nauw betrokken bij de totstandkoming van het monument.   

Fotografie: Dirk van der Plas

bottom of page